EN

Příznaky onemocnění ledvin

Příznaky ledvinného onemocnění, i pokročilého, nemusí být žádné nebo jsou tak malé, že pacienta neomezují a proto se jim nevěnuje!
Onemocnění ledvin často odhalí vyšetření krve nebo zobrazovací vyšetření, provedené z jiného důvodu.

Ledvinné onemocnění má být cíleně vyloučeno u následujích skupin pacientů:

  • Hypertonici
  • Diabetici
  • Kardiaci se srdečním selháváním
  • Pacienti s výskytem ledvinných onemocnění v rodině – polycystoza, glomerulonefritidy, nádory, hematurie – přítomnost červených krvinek v moči.

PŘÍZNAKY LEDVINNÉHO NEMOCNĚNÍ:

  • Otoky (dolních končetin, obličeje, víček) a přírůstek váhy. Příčin otoků je více a ne každý otok znamená postižení ledvin.
  • Bolest v bederní krajině, často náhle vzniklá, doprovázená teplotou, tmavou či červenou močí
  • Pěna v moči, způsobená odpadem bílkoviny do moči.
  • Změna barvy moči (růžová, červená, hnědá, „kolová“, kalná)
  • Změna množství moči – méně než 0,5l denně (nutno vyšetřit urgentně!) nebo několik litrů denně, nutnost pití i v noci.
  • Nechutenství, slabost, zvracení či pocit na zvracení – nauzea, svědivka, křeče svalů, šedavá barva kůže, bledost spojivek.

Poškozování ledvin jakýmkoliv chronickým onemocněním se dá opakovaně měřit. Jednoduše z vyšetření krve na lačno vyšetřením sérového kreatininu (S-Cr), normální hodnoty jsou pro ženy do 80 umol/l, u mužů do 100umol/l. Přesnější informaci o funkci ledvin podá vyšetření glomerulární filtrace (GF). Není-li k dispozici sběr moče, zjistí se GF pomocí výpočtového vzorce (existuje několik druhů). Nejpřesnější výsledek nám ukáže výpočet ze sběru moče za 24 hodin a ze vzorku krve. Glomerulární filtrace je množství profiltrované moči za jednotku času, které v ledvinách vzniká. Podle stupně snížení glomerulární filtrace rozdělujeme chronické onemocnění do pěti stupňů. 3 stupeň se ještě dá rozdělit na 3a ( GF 0,99 – 0,75ml/s) a 3b (GF od 0,74 do 0,50ml/s).

Stupeň Popis GF ml/s
1 Poškození ledvin s normální nebo vyšší GF >1,5
2 Poškození ledvin s mírným snížením GF 1–1,49
3a,3b Střední snížení GF 0,75–0,99 0,50–0,74
4 Těžké snížení GF 0,25–0,49
5 Selhání ledvin <0,25 nebo dialýza
© Dial-Nefro, s.r.o. | Vytvořil Pixelfield, s.r.o.