EN

Proč biopsie ledvin?

Výsledek renální biopsie bezpečně určí diagnózu onemocnění a také druh léčby. To má pro pacienta samotného zásadní význam.

V určitých situacích, hlavně u diagnostiky vleklých zánětů ledvin s vysokým odpadem bílkoviny do moči (glomerulonefritid), či u rychlého zhoršování funkce ledvin, je biopsie ledviny vyšetřením, které je indikováno po vyšetření krve a moči a zobrazovacím vyšetření.

Biopsie ledvin se provádí při několikadenní hospitalizaci v nemocnici na specializovaném pracovišti. Bioptuje se jedna ledvina, vpichů do ledviny bývá více pro zajištění reprezentativního vzorku pro správné vyhodnocení. Výkon je proveden vleže, pod ultrazvukovou kontrolou a v lokálním umrtvení. Po biopsii je nutné zachovávat klid na lůžku do druhého dne, dostatečně pít a dbát pokynů zdravotních sester oddělení.

Komplikace biopsie ledviny nejsou časté. Asi jen v 10% se objeví krevní sraženina v okolí ledviny nebo červené zbarvení moči. Tato komplikace vyžaduje prodloužení klidu na lůžku do té doby, než krvácení samo ustane. Jen velmi vzácně je nutné nahradit krevní ztráty transfúzí a zcela výjimečně je krvácení nutno zastavit angiografickým nebo chirurgickým zákrokem. Pacienti sami nejhůře vnímají omezení pohybu po biopsii a bolesti zad spojené s ležením na lůžku.

Základní výsledek bývá k dispozici následující den, definitivní zhodnocení zahrnuje speciální zpracování, a proto trvá více dní. Při standardním průběhu výkonu je možné brzké propuštění během 1-2 dnů. Po biopsii trvá ještě 1-2 týdny než se ledvina zhojí pevnou jizvou. V této době je třeba se vyvarovat nošení těžkých věcí, velké fyzické námahy, skoků atd.

© Dial-Nefro, s.r.o. | Vytvořil Pixelfield, s.r.o.